ธงชาติเยอรมัน
ผลิตในประเทศเยอรมัน

เราคือไบโอ ดิน Z

เทคโนโลยี Bio.SoilZ ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินโดยการกระตุ้นจุลินทรีย์ในดินอีกครั้ง สินค้าของเราคือ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ รูปภาพ

การปลูกอ้อย | เม็กซิโกตอนใต้
17 วันหลังจากสมัคร

ข้าวสาลี | รัฐพิหารอินเดีย
31 วันหลังจากสมัคร

การปลูกข้าวโพด | โซเฟียบัลแกเรีย
15 วันหลังจากสมัคร

... ดินสุขภาพดี

... อาหารเพื่อสุขภาพ

... คนมีสุขภาพดี

แฟรนไชส์ กระบวนการ

สนใจ ในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์?

    ถัดไป ก่อนหน้า Testimonials